Kategórie

Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len podmienky) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho: 

Technopol International, a.s.
IČO: 357 233 43
DIČ: 2020210027
IČ DPH: SK2020210027
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,
oddiel: Sa, vložka č. 1465/B
Č.účtu: 2929250016/1100 Tatra Banka, a.s., Bratislava
IBAN: SK 40 1100 0000 0029 2925 0016 BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontaktná adresa: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika
(ďalej len prevádzkovateľ)

Sídlo prevádzky: internetový obchod NIPPON KNIVES (japonské nože)
(Budova Technopolu), 3. poschodie - kancelária č. 308
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika

Prevádzkové hodiny:  

Pondelok  - štvrtok: 8:00 – 15:30 hod., (obed. prestávka 11:30 - 12:30 hod.)

piatok: 8:00 – 14:30 hod., (obed. prestávka 11:30 - 12:30 hod.)

Odporúčame si telefonicky vopred dohodnúť stretnutie a my sa Vám prispôsobíme.

Osoba zodpovedná za prevádzku obchodu:
Roman Ulík, Ing.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32,  P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27
tel.č.: 02/58272 172, 02/58272 104, fax.č.: 02/58272 170
www.soi.sk

2.Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky.
3.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4.Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. OBJEDNÁVKA
1.Všetky produkty ponúkané v našom katalógu si môžete objednať:

 • vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu
 • telefonicky na číslach: pevná linka: 02 - 682 86 281, 682 86 191,
  mobil 0903 214 263

  Vašu, už zadanú objednávku, môžete zrušiť:

2. V prípade už uhradenej sumy vám budú peniaze do 14 dní od ich obdržania vrátené na účet, ktorý si určíte.
3. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku:

 • bez udania dôvodu
 • z dôvodu , že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. (V takom prípade sa zaväzujeme informovať vás elektronickou poštou do troch prac. dní alebo telefonicky. )
 • z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (V takom prípade sa zaväzujeme Vás okamžite kontaktovať za účelom dohody.)
 • z dôvodu, že si objednávateľ vybral osobný odber ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 kalendárnych dní od zaregistrovania objednávky.

Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká potvrdením objednávky predávajúcim.
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

III. CENA

 • Všetky ceny tovaru a služieb uvedené v našom obchode sú v EUR a vrátane 20% DPH.
 • V momente nákupu a potvrdenia objednávky sa na objednaný tovar nevzťahuje žiadna zmena ceny.
 • Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Cena platí pre samotný výrobok a neobsahuje žiadne iné náklady, služby a poštovné, pokiaľ to nie je výslovne uvedené pri každom výrobku.
 • Garantujeme tie isté ceny v našom e-shope a vo vzorkovni NIPPON KNIVES
 • Pri nákupe nad 300,- EUR v SR a nad 500,- EUR v ČR poštovné a balné neúčtujeme
 • Poštovné pre zahraničie sa účtuje zvlášť

IV. PLATBA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Platba za tovar môže byť uskutočnená:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou  pri osobnom odbere - cenu za tovar uhradíte priamo v sídle našej spoločnosti počas prevádzkových hodín, pri odbere Vám bude vystavená faktúra – daňový doklad a dodací list, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list a blok z registračnej pokladne
 • dobierkou - kuriérovi v hotovosti alebo kartou (neplatí pre Českú republiku) - zaplatíte až pri preberaní zásielky
 • platba vopred
  - bankový prevod - priamo na účet v Tatra banke (IBAN – SK40 1100 0000 0029 2925 0016, BIC TATRSKBX), variabilný symbol je číslo objednávky
  - on-line platba platobnou kartou CardPay
  - on-line bankový prevod TatraPay (neplatí pre ČR)

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodujete za vyhotovovanú objednávku platiť vopred, dovoľujeme si vás upozorniť, že pokiaľ nie je objednaný tovar na sklade, zásielka k vám odchádza až po doplnení zásob od distribútora. O dostupnosti tovaru sa u nás môžete kedykoľvek informovať ešte pred uzavretím objednávky. Bežne ale platí, že 80–90 percent ponúkaného tovaru máme priamo na sklade a objednávky teda vybavujeme obratom.

V. DODACIE PODMIENKY
1. Dodávku tovaru je možné vykonať nasledovným spôsobom:

 • osobný odber - možnosť osobne prezrieť a prevziať tovar priamo v sídle našej spoločnosti v prevádzkových hodinách
 • kuriérom

Dodatočnú zmenu spôsobu doručenia môžete spresniť telefonicky na tel. č. 02 - 682 86 281 alebo mailom na adrese japonskenoze@technopol.sk

2. Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky,
- na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene,
- vystaviť a priložiť faktúru a dodací list,
- tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po prijatí objednávky.

3. Dodacia lehota:
a) V prípade dostupnosti tovaru na sklade v sídle spoločnosti v Bratislave je možné tovar dodať:

 • pri zvolenom osobnom odbere - tovar si môžete prevziať nasledovný pracovný deň po potvrdení Vašej objednávky v prevádzkových hodinách v sídle spoločnosti
 • pri požadovanom zaslaní kuriérom – tovar Vám vyexpedujeme nasledujúci pracovný deň po potvrdení Vašej objednávky

b) V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný na sklade v sídle spoločnosti v Bratislave:

 • sa zaväzujeme Vás informovať na Vaše kontaktné čísla resp. elektronickou poštou do 3 pracovných dní a dohodnúť s Vami možnú dodaciu lehotu.

c) V prípade objednania tovaru označeného textom „nože na objednávku“: (t.j. tovaru, ktorý naša spoločnosť nemá fyzicky vo svojich skladoch a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka)

 • sa zaväzujeme Vás informovať na Vaše kontaktné čísla resp. elektronickou poštou do 3 pracovných dní a dohodnúť s Vami možnú dodaciu lehotu

Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zaväzujeme sa Vás o tom bezodkladne informovať a ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, zaväzujeme sa do 14 dní vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu.

4. Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za dodaný tovar cenu

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené zásielkovou službou
 • za poškodenie tovaru zavinené zásielkovou službou
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne v dôsledku zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

VI. POŠTOVNÉ A BALNÉ, POISTENIE
Podľa zvoleného spôsobu dodania účtujeme v Slovenskej republike:

 • osobný ober – neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky
 • platba vopred (bankový prevod, CardPay, TatraPay) – doručenie kuriérom – poplatok 4,00 EUR
 • platba kuriérovi v hotovosti – doručenie kuriérom 5,00 EUR
 • pri nákupe nad 300,00 EUR – neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky

Balné neúčtujeme.

Podľa zvoleného spôsobu dodania účtujeme pre Českú republiku:

 • osobný ober – neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky
 • platba vopred (bankový prevod, CardPay) – doručenie kuriérom 8,00 EUR
 • pri nákupe nad 500,00 EUR neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky

Balné neúčtujeme.

Poznámka: Poštovné do zahraničia (mimo Českej republiky) je kalkulované osobitne, kontaktujte nás prosím priamo na adrese: japonskenoze@technopol.sk

VII. REKLAMÁCIE
1. Reklamácie sú vybavované: na adrese sídla predávajúceho

 • osobne – v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.30 hod.
 • telefonicky na tel. č. 02 - 682 86 281 v pracovných dňoch od 8.00–15.00
 • e-mailom na adrese japonskenoze@technopol.sk
 • poštou – spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare
 • predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu
 • predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorým je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou o spôsobe vybavenia reklamácie, kupujúci bude vyrozumený o vybavení reklamácie prostredníctvom sms, e-mailovej správy alebo telefonicky
 • pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, pokiaľ taký istý máme skladom, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní od jej písomného doručenia.
 • kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

2. Alternatívne riešenie sporov (ďalej len ARS)

 • V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so  žiadosťou o nápravu na emailovú adresu japonskenoze@technopol.sk.
 • Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu alebo spotrebiteľ nebude spokojný s navrhovaným riešením, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 Zb.z.
 •  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z. zapísané v zozname subjektov ARS vedenom na Ministerstve hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke MH SR : Zoznam subjektov ARS.  Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt ARS, na ktorý sa obráti.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on line: TU aj v slovenskom jazyku. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. ZÁRUKA

 • Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov na výrobné vady, ktorá začína plynúť prevzatím veci kupujúcim
 • Predávajúci môže vyhlásením na stránkach internetového domu resp. v reklame poskytnúť záruku nad rámec zákona, pričom podmienky a rozsah záruky určí v dodacom liste.

Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou.

ODPORÚČAME !!!Pri zasielaní kuriérom:
– pokiaľ tovar nemáte po vyexpedovaní od nás do 24 hodín, volajte na linku: 02-682 86 281.
- prosíme uvádzajte v objednávke telef. číslo, na ktorom je možné Vás zastihnúť prípadne si nechajte poslať zásielku napr. do práce, kde je možné Vás zastihnúť. Pri platbe na dobierku si prosím pripravte požadovanú sumu za tovar, nakoľko kuriér nemusí mať potrebnú hotovosť k výdaju.

Odporúčame si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí tovaru. Máte nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru je možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

IX. PRÁVO ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY
1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v kamennom obchode. Odskúšanie neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
• a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
• b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
• c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho Technopol International, a.s., internetový obchod Japonské nože, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu .

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar a to zaslaním alebo prinesením na adresu Technopol International, a.s., internetový obchod Japonské nože, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava.

6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci si môže uplatniť právo na náhradu škody v rámci osobitného konania na príslušnom súde.


11.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 4. a 5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV pri predaji tovaru spoločnosťou Technopol International, a.s.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016(GDPR) a Zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje sú spracovávané:

1.za účelom

objednanie tovaru, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy,

vystavenie daňového dokladu, dodanie objednaného tovaru, evidenciu kupujúcich na

administratívne účely, evidenciu objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,

informovanie o akciách, aukciách, novinkách a zľavách a vedenie vernostného programu;

2.na právnom základe

a) súhlasu dotknutej osoby (kupujúceho)

-formou aktívneho on-line súhlasu na stránke www.japonskenoze.sk

-formou písomného súhlasu pri osobnom odbere tovaru

-súhlasu na odber newslettera formou double opt-inn a stránke www.japonskenoze.sk

-formou písomného súhlasu na odber newslettera pri osobnom odbere;

b) potvrdenej objednávky kupujúcim formou aktívneho súhlasu na stránke

www.japonskenoze.sk;

c) osobitného zákona napr.

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

- zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní

služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Prevádzkovateľ (Technopol International, a.s.) ako Príkazca a Prevádzkovateľ (DPD Group) ako Zasielateľ ako "spoloční prevádzkovatelia" spracúvajú osobné údaje:

3.v rozsahu

 • titul, meno, priezvisko príjemcu
 • doklad totožnosti príjemcu
 • adresa príjemcu fakturačná a/alebo doručovacia
 • vlastnoručný podpis príjemcu
 • e-mailová adresa prípadne iný elektronický komunikačný kanál na príjemcu
 • telefonický kontakt príjemcu
 • GPS súradnice miesta vyzdvihnutia/doručenia/nedoručenia zásielky
 • príslušnosť k firme pri firemných zákazníkoch
 • celková cena objednávky (dobierky)
 • celkový počet objednávok a ich celková hodnota;
 • ďalšie osobné údaje podľa konkrétneho produktu zasielateľa/požiadavky odosielateľa
 • 4. forma spracovávania osobných údajov

  • automatizovane on line www.japonskenoze.sk,prostredníctvom redakčného systému

  Sellio

 • faktúry v module FaktúryIIS E3MPrevádzkovateľa
 • elektronicky spracovávané excelovské, textové dokumenty
 • a ich vyhotovovanie v listinnej podobe

  • vernostný program - bez profilovania;

  5.Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

  a) na základe osobitného zákona (napr. o účtovníctve),

  b) uplatnením práva dotknutej osoby v zmysle § 23 Zákona č. 18/2018 Z.z neodkladne

  po uplatnení práva – v lehote jedného mesiaca.

  6.Prevádzkovateľ (predávajúci) prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za

  prísne dôverné a v žiadnom prípade ich neposkytujeme tretej strane okrem

  prípadov súvisiacich s uzatvorenými zmluvami o spracovávaní osobných údajov

  subsidiárne s rámcovými zmluvami :

  a) za účelom doručenia tovaru s Direct Parcel Distribution SK s.r.o.IČO: 35 834 198

  b) za účelom prevádzkovania on line www.japonskenoze.sk,prostredníctvom redakčného

  systému Sellio s vibration s.r.o. IČO: 46 409 157

  c) osobný údaj len v rozsahu e-mail -na https: // www..mailchimp.com

  (MailChimp) The Rocket ScienceGroup, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

  Atlanta, Georgia 30308 USA( pristúpil k Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ

  a USA„PRIVACYSHIELD“ na https://www.privacyshield.gov/wellcome

  7.Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú .a to

  formou uvedenou v bode 2 , písm. a) tohto článku X. Tento súhlas môže odvolať

  kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania

  súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú bezodkladne vymazané.

  oficiálny distribútor pre SR
  oficiálny distribútor pre SR
  osobný odber v Bratislave
  osobný odber v Bratislave
  zľavy pre verných zákazníkov
  zľavy pre verných zákazníkov
  doprava a platba
  doprava a platba
  viaceré možnosti platieb
  viaceré možnosti platieb
  Naši partneri

  © Japonské nože 2024, eshop na mieru vytvorilo vibration.sk

  Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, Bratislava 852 50, 0903761001, japonskenoze@technopol.sk